Kürt Dosyası

Kürt Meselesi ve Bölücü Terörizm İçin Çözüm Önerileri-3 (18 Mart 2009)

KÜRT MESELESİ VE BÖLÜCÜ TERÖRİZM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-3


Sorunların Çözümünde Uygulanacak Yöntemler:

 Terörün durdurulmasının ve desteklerinden mahrum bırakılmasının anahtarı, PKK'nın ne yaptığına bakılmadan, cesaretle bölge sorunlarının çözüm yollarının açılmasıdır.

Dış güçlerin kontrolündeki PKK'nın ilk adımı atarak silah bırakmasını beklemek, hayalcilik olur. Velev ki iyice sıkışmış olsun. Bu nedenle, terörle mücadele devam ederken, bölge sorunları süratle masaya yatırılmalıdır.

Devamını oku: Kürt Meselesi ve Bölücü Terörizm İçin Çözüm Önerileri-3 (18 Mart 2009)

Kürt Meselesi ve Bölücü Terörizm İçin Çözüm Önerileri-2 (17 Mart 2009)

KÜRT MESELESİ VE BÖLÜCÜ TERÖRİZM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-2

   

 • İnançlara müdahalelerin önlenmesi;

Türkler ile Kürtler arasındaki müşterek değerlerin birleştirci temel öğesi tarafların müşterek inancı olan İslâm Dinidir.

Irk ve dil, bir kavme mensubiyeti belirleyen, temel iki değerdir. Bu iki değer devamlı cilalanır ise, etnik kavmiyetçilik ve üstünlük addiaları ortaya çıkar ve ihtilafların temelini oluşturur.Toplulukları millet yapan değerlerin içine dini, özellikle de İslâm Dinini dahil edersek, diğer özellikler, gölgelenir ve başka kavimleri birbirine kardeşlik bağları ile de bağlayan birleştirici bir güç haline getirir. 

Devamını oku: Kürt Meselesi ve Bölücü Terörizm İçin Çözüm Önerileri-2 (17 Mart 2009)

Kürt Meselesi ve Bölücü Terörizm İçin Çözüm Önerileri-1 (16 Mart 2009)

KÜRT MESELESİ VE BÖLÜCÜ TERÖRİZM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -1 

08 Mart 2009 tarihinde, Adaleti Savunanlar Derneğince (ASDER) organize edilen ve tarafımdan yönetilen, ?Tarihten Bugüne Kürt Meselesi ve Çözüm Önerileri? Paneli icra edildi.

Sosyal ve siyasal meselelere, tarihin ışığında çözüm aramanın sağlıklı sonuçlara ulaştıracağı, bu panelde sunulan bildirilerle bir defa daha kanıtlanmıştır diyebiliriz.

Mesele, değerli panelistler tarafından, vukufiyetle ve geniş olarak ortaya konulmuştur.

Devamını oku: Kürt Meselesi ve Bölücü Terörizm İçin Çözüm Önerileri-1 (16 Mart 2009)

Kürt Meselesi (07 Mart 2009)

KÜRT MESELESİ

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, kurulduğu günden bugüne kadar değişmeyen, devamlı gündemde olan, hayati, nesillerin iliklerine kadar işlemiş iki önemli iç meselesi olmuştur.

Bu İRTİCA ve BÖLÜCÜLÜK'tür.

28 Şubat ile başlayan ?Post Modern Darbe? döneminde de, bu iki mesele birinci öncelikli iç tehdit olarak değerlendirilmiştir.

1970-1980 arası, yerini kömünizme terkeder gibi olmuşsa da, İslâm toplumunda tabanı olmayan bu ideoloji, ülkeyi yeteri kadar karıştırdıktan sonra gündemden düşmüştür.

Devamını oku: Kürt Meselesi (07 Mart 2009)

Kürt Meselesi ve Bölücü Teröre Karşı Çözüm Önerileri (24 Aralık 2008)

 

KÜRT MESELESİ VE

BÖLÜCÜ TERÖRE KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

İÇİNDEKİLER

 

1.TARİHTE TÜRK-KÜRT İLİŞKİSİ

 • Tarihte siyasi ve sosyal bir toplum olarak Kürtler

  • Osmanlı Öncesi Kürtler

  • Osmanlılar Döneminde Kürtler (1299-1922)

  • Osmanlı'da Tanzimat Döneminde Kürtler

  • Osmanlı'nın Son Döneminde Kürtler

  • Cumhuriyet Döneminde Kürtler

 • Günümüzde Kürt Bölgelerinde Yaşanan Sorunlar

 • Bölgeden Hatıralarım

 • Etnik Kavmiyetçi Terörün ve Siyasî Oluşumların Amaçları

  • PKK ne istiyor

   • Amacı

   • İdeolojisi

   • Stratejisi

   • Planı

   • Uygulaması

  • Demokratik Toplum Hareketinin (DTH)Talepleri

 • Sonuç olarak Kürtlerin İstekleri

  • Kendi mülklerinde güven içinde hayat sürmek

  • Etnik Kimliklerinin tanınması

  • İnançlarına müdahalelerin önlenmesi

  • Ekonomik imkanlarının arttırılması

2.TERÖRLE MÜCADELEDE YAPILAN HATALAR VE ALINMASI GEREKEN ASKERİ TEDBİRLER

 • Terörle mücadele Politikalarının tespit edilmesi askerlere bırakılmamalıdır

 • Terörle mücadelede kullanılan kuvvetler, özel eğitim gören özel birlikler olmalıdır

 • Terörle mücadelede sorumluluklar yeniden tespit edilmelidir

 • Sınır ötesi harekâtın Özellikleri

 • Sınır İçi harekâtın Özellikleri

  • Asker, bölge halkı ile bütünleşmelidir

  • Kış mevsimi teröristlere bırakılmamalıdır

  • Üst Karargahlar Komuta Yerlerini bölgeye taşımalıdır

Devamını oku: Kürt Meselesi ve Bölücü Teröre Karşı Çözüm Önerileri (24 Aralık 2008)