Karar verme Usul ve Esasları

Karar Verme Faaliyeti - İçindekiler (16 Nisan 2006)

KARAR VERME FAALİYETLERİNİN USUL VE ESASLARI 

 

HAZIRLAYAN
Adnan Tanrıverdi
Emekli Tuğgeneral

 

İÇİNDEKİLER 

SIRA            KONULAR                                                            :              

 NO :                                                                                                           

  

  1. KARAR VERME PRENSİP VE USULLERİ
  2. FARAZİYE
  3. DURUM MUHAKEMESİ
  4. DURUM MUHAKEMESİ FORMATI
  5. KARARGAH ETÜDÜ
  6. KARARGAH ETÜDÜ FORMATI
  7. DURUM DEĞERLENDİRME FORMATI
  8. GÜÇ KULLANMA PRENSİPLERİ

Karar Verme Usul ve Prensipleri (16 Nisan 2006)

KARAR VERME USUL VE PRENSİPLERİ : (*)

İnsan; devamlı olarak belirsizliklerle, yeni durumlarla ve farklı seçeneklerle  karşı karşıyadır.  Bu nedenle, şahsî, ailevî, eğitim, iş, devlet  hayatı ve dünya meseleleri  ile ilgili, önüne çıkan sorun ve faaliyetlerinden dolayı, sürekli muhakeme halinde bulunmakta ve doğru-yanlış bir karar verme durumundadır.

Çağımız bilgi çağıdır. Yoğun bilgi ortamında hedefimize ulaşabilmek için doğru karar verebilme ve doğru istikametleri bulabilmeye ihtiyacımız vardır. Bu nedenle meseleleri sağlıklı bir şekilde analiz etmek, sistemli bir incelemeye tabi tutmak ve bunu da yaşamımızda prensip haline getirmek, belki başarının ilk şartlarındandır.

Problem çözümünde mantıkî bir sıranın kullanılması, vazifede mükemmelliği, açıklığı, mantık ve muhakemeyi sağlamaya, özel ve meslekî bilgilerin uygulanmasına yardım eder.

Devamını oku: Karar Verme Usul ve Prensipleri (16 Nisan 2006)

Durum Muhakemesi Tanımı ve Formatı (16 Nisan 2006)

DURUM MUHAKEMESİ:

A. AMAÇ:

Durum muhakemesinin amacı, vazifenin yapılması için en uygun hareket tarzını tespit etmektir.

Durum muhakemesi, kişi, kurum ve müesseselerin tip ve seviyesine uygun olarak herhangi bir duruma uygulanabilir.

Problemlerin çözümünde zaman ve durum müsaade ettiği sürece mükemmelleştirilir.

Ayrıntı kurumun tip ve seviyesine göre değişir.

Yazılı olduğu gibi zihni olarak da yapılabilir.

Durum muhakemesi formu, bütün ilgili faktörlerin incelenebilmesi için mantıkî bir sırayı ihtiva eder.

Faaliyetlere tesir eden faktörler değiştikçe, yeni gerçekler ortaya çıktıkça, faraziyelerde ve vazifede değişiklikler oldukça durum muhakemesi gözden geçirilip düzeltmeler yapılır.

Devamını oku: Durum Muhakemesi Tanımı ve Formatı (16 Nisan 2006)

Karargah Etüdü Tanımı ve Formatı (16 Nisan 2006)

KARARGAH  ETÜDÜ

Karargahın tanımı: Bir müessesedeki amir veya bir iş ve şirketteki patronlara, müessese, kurum ve şirketlerin sevk ve idare edilmesinde yardımcı olan bir toplumdur. Günümüzde danışmanlık hizmeti veren oluşumlar yaygındır. Bunlara da karargah gözü ile bakılabilir. 

A. AMAÇ:

Karargah etüdü, karargaha mensup bir veya birden fazla kişi tarafından, belirli bir mesele veya meseleye ait incelemedir.

Karargah etüdü; bir meselenin, ilgilisi tarafından, mantık yoluyla zihinsel olarak incelenerek sonuca ulaşılmasını sağlayan bir format ve inceleme sıra ve faaliyetidir.

Devamını oku: Karargah Etüdü Tanımı ve Formatı (16 Nisan 2006)

Durum Değerlendirme Formatı (16 Nisan 2006)

DURUM DEĞERLENDİRME FORMATI

Askerî harekât durum değerlendirmelerinde bir örnek form olarak kullanılan aşağıdaki formatın; milli politik ve stratejik seviyelerde başta olmak üzere, her seviyedeki faaliyetlerin değerlendirilmesinde; faaliyete uygun terim ve tabirler konularak, kullanılabileceği değerlendirildiğinden, dokümana dahil edilmiştir. Bu format, planlı bir faaliyetin uygulama aşamasında, ihtiyaç duyulduğunda, planda değişiklik yapma gereği olup olmadığını ortaya çıkarmak ve gerekirse yeni bir karar vermeyi ve buna göre planda tadilat yapmayı sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

Devamını oku: Durum Değerlendirme Formatı (16 Nisan 2006)