Karar verme Usul ve Esasları

Güç Kullanma Prensipleri (16 Nisan 2006)

GÜÇ KULLANMA PRENSİPLERİ (**) 

Prensipler bir kontrol listesi değildir. Bunlar her durum ve faaliyette eşit olarak veya aynı duruma değişik zamanlarda  aynı şekilde uygulanamazlar. Güç, zaman ve mekandan biri değiştiği zaman prensiplerin uygulanması yeniden değerlendirilmelidir.

Güç kullanma prensipleri her seviyedeki faaliyetlerde uygulanabilir. Ancak en geniş anlamı ile Milli ve Milletler arası meselelerde Milli Güç Unsurlarının veya Milletler arası güçlerin kullanılmasında başvurulacak prensipler olarak kabul edilmelidir.

Devamını oku: Güç Kullanma Prensipleri (16 Nisan 2006)