Karar Verme Usul ve Prensipleri (16 Nisan 2006)

KARAR VERME USUL VE PRENSİPLERİ : (*)

İnsan; devamlı olarak belirsizliklerle, yeni durumlarla ve farklı seçeneklerle  karşı karşıyadır.  Bu nedenle, şahsî, ailevî, eğitim, iş, devlet  hayatı ve dünya meseleleri  ile ilgili, önüne çıkan sorun ve faaliyetlerinden dolayı, sürekli muhakeme halinde bulunmakta ve doğru-yanlış bir karar verme durumundadır.

Çağımız bilgi çağıdır. Yoğun bilgi ortamında hedefimize ulaşabilmek için doğru karar verebilme ve doğru istikametleri bulabilmeye ihtiyacımız vardır. Bu nedenle meseleleri sağlıklı bir şekilde analiz etmek, sistemli bir incelemeye tabi tutmak ve bunu da yaşamımızda prensip haline getirmek, belki başarının ilk şartlarındandır.

Problem çözümünde mantıkî bir sıranın kullanılması, vazifede mükemmelliği, açıklığı, mantık ve muhakemeyi sağlamaya, özel ve meslekî bilgilerin uygulanmasına yardım eder.

 

A. Çözüm işlem sırası:

Bir problemin çözümünde aşağıda belirtilen mantıkî işlem sırasının kullanılması, sağlıklı sonuçlara ulaşmamızda rehberlik edebilir.

  1. Problemi anlamak ve onu teşhis etmek.
  2. problemin çözüm yolunu ve sınırlarını belirleyen faraziyeleri (varsayımları) tespit etmek ve bilgileri toplamak.
  3. Problemle ilgili muhtemel  hareket tarzlarını tespit etmek ve geliştirmek.
  4. Muhtemel hareket tarzlarını tahlil (analiz) ve mukayese etmek.
  5. Problemin en iyi çözümünü sağlayan hareket tarzını seçmek.

B. Çözümde kullanılan usuller:

Problemlerin çözümünde genel olarak kullanılan iki usul vardır. Bunlar:

  • Durum muhakemesi ve
  • Karargâh etüdüdür.

 Bu iki usulde de yukarıda açıklanan  problem çözümündeki mantıkî sıra kullanılır. Bu usullerin kullanılması aşağıda belirtilen hususları:

  1. Gerçeklerin, faraziyelerin ve değişik hareket tarzlarının doğru olarak incelenerek, uygun bir hareket tarzı seçimini sağlar.
  2. Görevin en iyi yapılmasını sağlayacak şekilde mevcut imkânların kullanılmasını ve tekliflerin tespit edilmesini sağlar.

 

FARAZİYELER:

Faraziyeler, gerçek bilgilerin mevcut olmaması halinde, doğru olacağı kabul edilen, bugünkü ve gelecekteki durum hakkında geçerli bir tahmindir. Gerçeklerin yokluğunda durum hakkında bilinen boşlukları doldurmak için kullanılır. Faraziyeler, meseleleri başarılı bir şekilde çözmede kullanılan  gelecekteki ihtimalleri açıklar. Planlamalarda faraziyeleri kullanmak zorunludur. Bununla beraber, yeri geldiğinde gerçekler yer değiştirir. İlave bilgiler geldikçe faraziyelerle ilgili değişiklikler yapılır. Faraziyeler mutlaka mantıklı, gerçekçi ve kesin olmalıdır.

Faraziyelerin gerekliliği ve gerçekliği herhangi bir problemin çözümünde kullanılmadan önce tespit edilmelidir. Geçerli bir faraziye; meseleyle doğrudan ilgili olan bir gerçeğin yerine kullanılabilir ve istisnasız kabul edilebilecek sonuçlardan önce yerine getirilmesi gereken şartları açıklar.

Kullanılan her faraziye şu soru ile kontrol edilmelidir: ?Problemin çözümü için bu faraziye gereklimidir?? Eğer cevap hayır ise faraziye çıkarılmalıdır.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn