Durum Değerlendirme Formatı (16 Nisan 2006)

DURUM DEĞERLENDİRME FORMATI

Askerî harekât durum değerlendirmelerinde bir örnek form olarak kullanılan aşağıdaki formatın; milli politik ve stratejik seviyelerde başta olmak üzere, her seviyedeki faaliyetlerin değerlendirilmesinde; faaliyete uygun terim ve tabirler konularak, kullanılabileceği değerlendirildiğinden, dokümana dahil edilmiştir. Bu format, planlı bir faaliyetin uygulama aşamasında, ihtiyaç duyulduğunda, planda değişiklik yapma gereği olup olmadığını ortaya çıkarmak ve gerekirse yeni bir karar vermeyi ve buna göre planda tadilat yapmayı sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

 

 

 1. 1.      VAZİFE:

Kurum ve kuruluşun vazifesi ifade edilir.

 

 1. 2.      DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILAN ANA KADAR GELİŞEN OLAYLARIN ÖZETİ VE HALİHAZIR DURUM:

 

 1. 3.      TEHDİT UNSURLARI VE KENDİ KUVVETLERİMİZ:
  1. a.      Tehdit Unsurlarının durumu:

1)      Terkip ve terkibindeki değişmeler ile niyet ve maksadını ortaya koyan emareler

2)      Hasar ve zayiat durumu

3)      Kuvvetli ve zayıf taraflarındaki değişiklikler

 1. b.      Kendi Kuvvetlerimiz:

1)      Terkip ve terkibimizdeki değişiklikler

2)      Hasar ve zayiat durumumuz

3)      Kendi kuvvetlerimiz ile personel ve lojistik bakımından meydana gelen değişmelerin faaliyetlerimize etkileri

4)      Diğer dost harekâtın kendi harekâtımıza etkileri.

 

 1. 4.      TAHDİT EDİCİ FAKTÖRLER:

Bu başlık altında, gerek planlama safhasında gerekse olayların gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ve vazifemize etkisi olabileceği değerlendirilen faktörler incelenerek alınacak tertip ve tedbirler belirtilir.

 1. a.      Arazi ve hava durumu
 2. b.      Zaman
 3. c.       Komuta ve kontrolde tahdit edici faktörler
 4. d.      Varsa diğer faktörler.

 

 1. 5.      SONUÇ

Sonuç maddesinde, durumun neyi gerektirdiğinin ifadesi belirtilir. Gerekirse yeni bir karar ifade edilen planda değişiklikler yapılır.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn