ABD'ye HAYIR demenin tam vaktidir... (8 Şubat 2003) - Amerika, Irak'a saldırmak için neden acele ediyor?

 

- Uzun vadeli planlar yapan Amerika, Irak'a saldırmak için neden acele ediyor?

- Amerika'nın uzun süredir uygulaya geldiği çok bildik bir politikası vardır. O da: üzerinde hakimiyet kurmak istediği ülkeleri borçlandırarak bağımlı hale getirmektir. 11 Eylül'den sonra bu politikadan bir ölçüde vazgeçmiş gibi görünüyor. Bu sorunuza tatmin edici bir cevap vermek için Amerika ile rekabet edebilen güçlerin oluşumuna bakmak gerekiyor.

Amerika'nın en yakın rakibi olan Avrupa çok enteresan bir süreçten geçti. Bugün gelinen nokta itibarıyla bakıldığında Avrupa'ya adı konulmamış bir konfederasyon denilebilir. Avrupa Birliği'nin seyrine baktığımızda ise konfederasyondan Federasyona doğru bir gidiş var. Son toplantıda ise federasyona doğru gidişat için önemli adımlar atıldı. 10 ülkeden sonra Romanya ve Bulgaristan'ın da birliğe dahil edilecek olması ile Avrupa Birleşik Devletleri'ne doğru daha süratli bir gelişme söz konusu olacaktır. Öyle sanıyorum ki 15-20 yıl sonra , Avrupa Birliği yeni üye ülkelerle birlikte çok daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşacak. Tek para birimi konusunda atılan adımların tek ordu ve tek devlete doğru bir yapıya kavuşmayacağını kimse söyleyemez.

- Amerika, başlattığı 'Yeni Dünya Düzeni'nin  son bulmasından ve dünyanın tekrar iki kutuplu olmasından mı endişe ediyor?

- Dünyadaki gelişmeler iki kutuplu değil üç kutupluluğa bile yol açabilir. Avrupa'daki yapılaşmanın yanı sıra Rusya'daki hareketlilik de dikkat çekicidir. Avrupa, Rusya ve Çin'deki hareketlilik Amerika'yı acele ettirdi. Avrupa, Rusya ve Çin'in 20 yıl sonraki durumları Amerika'nın bölgeyi konrot etme güçlüğü sorununu beraberinde getirecektir. Eğer bu güçlerden herhangi biri , Ortadoğu'nun ve uzantısının Amerika'nın kontrolü altına girmesini engelleme gücüne ulaşırsa  , 10 bin kilometrelik yolu aşarak gelen ülkenin (ABD), Ortadoğu'daki hakimiyeti doğal olarak son bulur.