ABD'ye HAYIR demenin tam vaktidir... (8 Şubat 2003) - ABD Nasıl ve niçin Türkiye'ye yönelsin?

 

- Bir çok uluslararası ilişkiler uzmanından farklı  ve de bir emekli general olarak çok daha önemli bir şey söylüyorsunuz. Amerika'nın bölgedeki hedeflerine ulaşma için Türkiye'ye de ilerde saldırabileceğini savunuyorsunuz. Oysa stratejik müttefikimiz. Nasıl ve niçin Türkiye'ye yönelsin?

- Amerika bilindiği gibi 11 Eylül'den hemen sonra 10 yıllık bir süre tanıdı. Bu süre içinde güya terörle mücadele bitirilmiş olacak. Bu amaçla da Afganistan'a saldırdı ve yerleşti. 10 yıllık süre içerisinde Afganistan ve Irak üzerindeki operasyonlar tamamlanacak. Müteakip 10 yılda , İran,Suriye ve Ürdün'ün hedef alınması mümkündür. Daha sonra da , komşuları ile mücadele ederken yıpratılan Türkiye'ye sıra geleceğini düşünüyorum. Neden Türkiye sorusuna gelince; bir kısım topraklarımızın İsrail'in hedefleri arasında olduğu unutulmamalıdır. Amerika'yı bölgeye kim yöneltiyor? Dünya hakimiyetini sağlaması için hangi güçler harekete geçiriyor? Amerikan tarihine baktığımız zaman iki grubun sürekli olarak mücadele ettiğini görürüz. Bunlar: pasifistler ve internationalistler ( beynelmilelciler) dir. Pasifistler, Amerika'nın kendi kendine yettiğini ve Eski Dünya'nın işlerine karışmaması gerektiğini savunurlar. Beynelmilelciler ise Amerika'yı tahrik edenlerdir. Büyük bölümü de Yahudilerden oluşmaktadır. Bunlar Amerika'yı birinci ve ikinci dünya harbine soktular. Bugün de medeniyetler çatışmasının olmasını isterler.

- Türkiye'nin güneydoğusunda gözü olanlar Amerika'yı bu ülkenin halkına saldırtacak mı?

- Kuzey Irak'ta bir devlet kurarak nihai hedeflerine ulaşmayı düşünenler boş durmayacaklardır. Amerika'nın ve İsrail'in Türkiye'nin topraklarında gözü olmayacağını ileri sürecek olanlara peşinen şu soruyu sormak istiyorum: PKK'yı yıllarca kim destekdi?

Bakın Yahudilerin ve Amerikalıların Müslüman ülkelerdeki politikaları hep aynı olmuştur. Hükümetleri desteklediklerini açıklarken,yani meşru hükümetlerle resmi ilişkileri sürdürürken, illegal örgütleri de beslemişlerdir. İsrail,işbirliği yaptığı ülkelerle aynı anlaşmaları yapıyor. Tarım İşbirliği Anlaşması, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Anlaşması ve Terörle Mücadele Anlaşması... İrtibat kurduğu bütün az gelişmiş Müslüman ülkelerle yaptığı anlaşmalar bunlardır. Türkiye ile de bu anlaşmaları yaptılar. Bunun karşısında da bölgesel özelliklere göre terör örgütlerini ve gayrı nizamı(asimetrik) hareketleri desteklemişlerdir. Bugün PKK'nın arkasında, bize Abdullah Öcalan'ı kim teslim etmişse, onlar vardır. Hedef, Türkiye'yi kendi içinde ve komşuları ile çatıştırarak, isteneni kabul etmek zorunda kalacak derecede, bitkin bir hale getirmektir.

- Öyle bir tablo çiziyorsunuz ki Türkiye'nin iki önemli stratejik dostu olduğu ileri sürülen ülkelerin aslında zarar vermek için uğraş verdiklerini ifade ediyorsunuz?

- Yürürlüğü konulan planları ve stratejik açılımları düşündüğümüz zaman Türkiye hakkında iyi niyetli olduklarını söylemek güçtür. Ben her iki ülkenin de Türkiye üzerinde emelleri olduğu kanaatını taşıyorum. Serv Anlaşmasıyla ortaya çıkan emellerden vazgeçildi mi? Eğer o güçlerin emellerinden vazgeçtiğini düşünürsek, o zaman çok büyük gaflet içerisinde olmuş oluruz. Etrafımızda bir şeyler oluyor. Bugün NATO'dan çıkalım dersek bizi kim tehdit eder, İran mı? Irak mı? Suriye mi? Amerika ve NATO'ya ait üsleri ülkemizden çekin dersek, kim rahatsız olur?  Komşularımız mı rahatsız olacak? Söyleyeyim, ilk önce Türkiye'yi Amerika tehdit eder. Bizden rahatsız olacak olan bir ülkeye neden yüzde yüz güvenelim. Eğer onların planlarına uygun hareket edersek hedeflerine yaklaşmalarını hızlandırırız.

Bütün İslam alemine ve komşularımıza  düşman ettikten sonra Türkiye'yi bölmek ve üniter yapısını bozmak daha kolay olur. Kaldı ki şunu çok iyi biliyoruz; Birinci Körfez Harekâtından sonra Kuzey Irak'taki bugünkü oluşumları(Ekim ayında Kürdistan Parlementosu toplandı) kim destekliyor? Kuzey Irak'ta adı konulmamış bir fiilî devlet varsa bunun temellerini kim attı? Türkiye'yi yönetenlerin bunu göz önünde bulundurmaları gerekmiyor mu? Kuzey Irak'ta yeni bir devlet oluşumunu harb sebebi saydığımızı bile bile, stratejik ve doğal müttefikimiz olarak gördüğümüz ve güvendiğimiz Amerika, neden bu devletin  organizasyonunu üzerine alıyor?

Eğer müttefikse beraber karar vermemiz gerekmiyor mu? Ortadoğu'daki bir kısım problemleri neden bizim vasıtamızla çözmeye yanaşmıyor? Neden bizi oldu bittiye getiriyor.