Başörtüsüne Özgürlük Sürecinin Neresindeyiz? (13 Şubat 2008)

BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK SÜRECİNİN NERESİNDEYİZ ? 

(ÖZGÜRDER Tarafından düzenlenen ve aynı adla 13 Şubat 2008 Tarihinde icra edilen FORUM?da özet olarak sunulmuştur.)

KONU BAŞLIKLARI:

A) SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. YASAL PROSÜRÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
  2. ANAYASA MAHKEMESİNİN TUTUMU:
  3. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLİRSE NE OLUR

 

B) ÖZGÜRLÜK RÜZGARININ GETİRECEKLERİ

  1. ÜNİVERSİTELERDEKİ  YANSIMALAR:
  2. TOPLUM HAYATINDAKİ YANSIMALAR:
  3. KIŞLA VE GARNİZONLARDAKİ YANSIMALAR:

 

C) HEDEFLER VE STRATEJİLER

  1. ESAS HEDEF NE OLMALIDIR
  2. ESAS HEDEFE ULAŞMADAKİ STRATEJİ VE POLİTİKALAR NASIL OLMALIDIR:

 

D) SONUÇ

 ---o0o---