Siyasî Beyanatlarla ilgili Yorumlar

Postmodern Ergenekon Senaryosu-5 (14 Ocak 2009)

POSTMODERN ERGENEKON

SENARYOSU-5

Ergenekon davasının 10. dalga tutuklamaları şok etkisi yaptı. Ama biz, yargıya intikal etmiş dava üzerinde değil de, ileriye dönük olarak, olabileceklere, geçmiş GNH yazılarımızla bağlantılı olarak devam edelim. (Senaryo, GNH konulu, önceki dört yazımızla anlam kazanacaktır.)

GNH teşkilatının iç politikada hangi boyutlarda uygulanabileceğini hayali bir senaryo ile gözler önüne sermek, GNH Konseptinde yapılan değişiklerin yaratacağı tehlikenin anlaşılması için daha uygun olacaktır. 

Devamını oku: Postmodern Ergenekon Senaryosu-5 (14 Ocak 2009)

Gayri Nizami Harp Konsepti-4 (09 Ocak 2009)

GAYRİ NİZAMİ HARP

KONSEPTİ-4

 

Gayri Nizami Harp Ortamı:

Gayri Nizami Harp (GNH), Ülkeleri işgale karşı korumak için TOPYEKÜN Savunma sisteminin bir gereği olarak, işgal vaki olan bölgelerde ve istilacı güçlerin gerisinde faaliyette bulunmak ve meşru devletin otoritesini hakim kılmak ve mütecavizin işgal ettiği bölgede otoritesini yıkmak amacıyla organize olmuş mahalli halk tarafından veya hedef ülkede mütecaviz ülkeye müzahir (taraftar) unsurlardan yararlanarak örtülü ve gizli harekât icra etmek amacıyla uygulanan bir harp türüdür.

Devamını oku: Gayri Nizami Harp Konsepti-4 (09 Ocak 2009)

Gayri Nizami Kuvvetler İç Güvenlikte Kullanılamaz-3 (06 Ocak 2009)

GNH KUVVETLERİ

İÇ GÜVENLİKTE KULLANILAMAZ-3

(Yeni Konsptle Postmodern Ergenekon mu oluşturulmak isteniyor?)

Yeni Konsept ile Fiili Askerî İşgalin Olmadığı Hallerde GNH Neden Aktif Hale Getirilmek İsteniyor?

Esas yoruma muhtaç olan husus yeni konsept ile GNH?in tanımına getirilmek istenen ?Fiziki, ekonomik, psikolojik, siyasi vb. işgal ve/veya teşebbüs durumunda işgali ortaya çıkarmak, karşı tedbirleri uygulamak, ülkemize karşı GNH uygulama ve teşebbüsleri olduğunda icra edilecek karşı tedbirleri oluşturmak? tanımında yer alan:

  1. Ekonomik, psikolojik ve siyasi işgal ve/veya teşebbüs durumunda işgali ortaya çıkarmak,

  2. Karşı tedbirleri uygulamak,

  3. Ülkemize karşı GNH uygulama teşebbüsleri olduğunda icra edilecek karşı tedbirleri oluşturmak,

Kavramlarından ne kast edildiğidir. 

Devamını oku: Gayri Nizami Kuvvetler İç Güvenlikte Kullanılamaz-3 (06 Ocak 2009)

Hilmi Paşa 28 Şubat'a İhanet Etmemiştir (26 Aralık 2008)

HİLMİ PAŞA

28 ŞUBAT'A İHANET ETMEMİŞTİR

Sayın İlhami Erdil, hakkında soruşturma başlatan eski Genelkurbay Başkanlarından Emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile ilgili bir tartışmayı başlattı. Alkol almıyormuş gibi göstererek, dönemin hükümeti ile aynı görüşü benimsediğini ima etmek istedi.

Sn. Hilmi Özkök Orgeneral olduğu Agustos'ta ben emekli olmuştum. Kendileri ile albaylıklarından itibaren tanışıklığım vardır. Muhterem bir insandır. İnsancıl yönleri üstündür. Çok çalışkandır. Herkes ile medeni ilişkiler kurabilecek, yumuşak bir kişiliğe sahiptir. Kendilerini sayarım. Kendileri de, terfi edip Kara Kuvvetleri Karargahında ziyarette bulunurken karşılaştığımızda, emekliliğime üzüldüğünü ifade etmişti. Görevde bulunduğumuz sürelerde tarafımıza sempati beslediğini düşünürüm.

Devamını oku: Hilmi Paşa 28 Şubat'a İhanet Etmemiştir (26 Aralık 2008)

Yeni GNH Konseptinin Ülke Savunmasına Kazandıracakları-2 (22 Aralık 2008)

YENİ GNH KONSEPTİNİN

ÜLKE SAVUNMASINA KAZANDIRACAKLARI -2

Taraf Gazetesinin 02 Haziran 2008 tarhli nushasında Mehmet Baransu, bir Genelkurmay yetkilisinin verdiği bilgilere dayanarak, yürürlükteki Gayri Nizami Harp Konseptinin tanım ve uygulama alanında bazı değişiklerin olduğuna dair bir haber yaptı.

Haberin, bizce can alıcı noktaları, aşağıya çıkarılmıştır.

Devamını oku: Yeni GNH Konseptinin Ülke Savunmasına Kazandıracakları-2 (22 Aralık 2008)