28 Şubattan Günümüze Yansıyan İzler (24 Şubat 2013)

28 ŞUBATTAN GÜNÜMÜZE YANSIYAN İZLER

28 Şubat 1997 Darbesinin üzerinden 16 sene geçti. Bu gün bu darbenin muhasebesinin yapılması gerekir. Biz de onu yaptık. 28 Şubat nedir? Bu güne bıraktığı izler nelerdir? Bir daha darbe olmaması için neler yapmalıdır?

28 ŞUBAT'I NASIL TANIMLAYABİLİRİZ?

Zamanın, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir tarafından ?Demokrasiye Balans Ayarı? olarak nitelendirilen, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak tarafından ?Post Modern Darbe? olarak vasıflandırılan,

28 ŞUBAT 1997 OLAYI;

 • Müsait yasal mevzuata dayanılarak,

 • Milletin manevi değerlerini tehdit gören seküler, kavmiyetçi, devletçi ve sol ideoloji sahiplerinin kadrolaştığı,

 • Yüksek Yargı, YÖK ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının destek ve teşviki ile

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yüksek Komuta kademesini teşkil eden,

  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,

  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal,

  • Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya,

  • Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi,

  • Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman ve

  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç liderliğinde,

Milli Güvenlik Kurulu kullanılarak, zayıf koalisyon Hükümetlerinin sebep olduğu istikrarsız siyasi ortamdan yararlanarak,

 • Meşru Hükümete,
 • Anayasal düzene,
 • İslami İnancına yaşamak azminde olan kamu görevlilerine ve Üniversitelere,
 • Taraflı basın tarafından yapılan manipülasyonlarla sindirilmiş Milletin, manevi değerlerine ve
 • İslami İnancını yaşamak azminde olan fertlerinin temel hak ve özgürlüklerine indirilmiş,

Planlı ve hazırlıklı bir askeri darbedir.

 

 

28 ŞUBAT VE DARBE ORTAMINDAN NEREYE GELDİK

 

DARBELERİN DAYANAKLARI

 

28 ŞUBAT 1997 DURUMU

 

BUGÜNKÜ DURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

YASAL DAYANAK

1.ANAYASANIN DEĞİŞMEZ MADDELERİ

1. AYNEN DURUYOR.

2.DİNİ İNANÇ VE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNDEKİ ANAYASAL KISITLAMALAR

2. 12 EYLÜL2010 REFERANDUMU İLE KISMEN KALDIRILDI

3.CUMHURBAŞKANININ SEÇİLME ŞEKLİ

3. CUMHURBAŞKANININ SEÇİMİ 2008'DEN İTİBAREN MİLLETE AİT

4.ÇOK BAŞLI YARGI

4. YARGI PAKETİ İLE ASKERİ ÜST YARGI KALDIRILACAK

5.MGK'NUN YAPISI

5. 2001 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE ÜYE SAYISI 14'E ÇIKARILDI. YENİ ANAYASADA MGK OLMAYACAK

6.MGSB'NİN GNKUR TARAFINDAN

6. 2010 YILINDA MGSB HÜKÜMET TARAFINDAN YAPILDI.

7.GNKUR.BŞK.'LIĞIININ BAĞLANTISI

7. DEĞİŞMEDİ. YENİ ANAYASAYI BEKLİYOR

8.İÇ HZ. KN. 35. MD.Sİ VE TSK VAZİFESİ

8. DEĞİŞMEDİ

9.J.GNL.K.LIĞININ GNKUR.'LIĞBAĞLANTISI

9. BAĞLANTI DEVAM EDİYOR

10.YAŞ'IN YAPISI

10. DEĞİŞMEDİ

 

 

 

 

 

 

2

 

İDEOLOJİK KADROLAŞMA

1.CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDA TERS İDEOLOJİK KİŞİLER

1. CUMHURBAŞKANINI MİLLET KENDİ DEĞERLERİNE SAHİP OLANLARI SEÇİYOR.

2.TSK'DA MANEVİ DEĞERLERE TERS İDEOLOJİK KADROLAŞMA

2. 28 ŞUBAT DÖNEMİNDEN DAHA KESKİNDİR.

3.YÜKSEK YARGIDA İDEOLOJİK KADROLAŞMA

3.  2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ CUMHURBAŞKANI İLE DEĞİŞİYOR

4.YÖK'DE İDEOLOJİK KADROLAŞMA

4. YENİ CUMHURBAŞKANI İLE DEĞİŞTİ.

5.ÜNİVERSİTELERDE İDEOLOJİK KADROLAŞMA

5. YENİ CUMHURBAŞKANI VE YÖK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİYOR.

6.KAMUDA İDEOLOJİK KADROLAŞMA

6. SİYASİ İSTİKRAR MENFİ İDEOLOJİK KADROLAŞMAYI ENGELLEMEKTEDİR

7.MESLEK KURULUŞLARINDA İDEOLOJİK KADROLAŞMA

7. SİYASİ İSTİKRAR ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİR.

8.BASINDA İDEOLOJİK KADROLAŞMA

8. SİYASİ İSTİKRAR VE DARBE YARGILAMALARI ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİR.

 

 

 

3

İSTİKRARSIZLIK

 

 

 

KISA ÖMÜRLÜ ZAYIF KOALiSYON HÜKÜMETLERİ

1990:2002 ARASI

KOALİSYON HÜKÜMETİ

1.2002 YILINDAN İTİBAREN 10 YILI AŞKIN TBMM DE ÖOĞUNLUĞA SAHİP BİR PARTİ TARAFINDAN KURULAN HÜKÜMETLER DARBELERE ENGEL OLMAKTADIR.

2.27 NİSAN 2007 GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLMUŞTUR.

3.DARBECİLER YARGILANABİLMEKTEDİR.

4.ANCAK, SEÇİM KANUNUN YÖNETİMDE İSTİKRARI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİR.

 

DARBE OLMAMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

BİRİNCİSİ;

Millete ve devlete büyük maddi ve manevi zarar veren, Darbenin müsebbipleri yargı önünde hesap vermelidir.

28 Şubat Askeri Darbesinin baş sorumluları o tarihteki Milli Güvenlik Kurulu'nun Asker üyeleri, ikinci büyük sorumluları da yine o tarihteki Yüksek Askeri Şura'nın asker üyeleridir.

İKİNCİSİ;

Darbenin mağdurlarının gasp edilen maddi ve manevi hakları, Millet tarafından kendilerine verilmelidir.

28 Şubat Askeri Darbesi ile başta askerler olmak üzere Kamuda çalışan inançlı personel ile imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ve yüksek öğretim öğrencileri mağdur olmuşlardır. Silahlı kuvvetlerden YAŞ Kararı ile çıkarılanlara yapılan işlemlerin yanlışlığı, 6191 Sayılı Yasa çıkarılarak ifade edilmiş ve bu personelin bir kısım hakları verilmiştir. Ama henüz mağduriyetlerin tamamı giderilmemiştir. Bunları tekrar ifade etmek gerekir ise;

 • YAŞ Mağdurlarının geriye dönük haklarının tamamı verilerek maddi ve manevi açıdan tatmin edilmelidirler.

 • Yargıya açık idari işlemlerle çıkarılan subay, astsubay, askeri öğrenci ve uzman personelin de 6191 Sayılı yasanın kapsamına alınarak hakları verilmelidir.

 • Bunaltıcı baskı sonucunda, emekliliğe zorlananlar da, Silahlı kuvvetlerdeki emsallerinin haklarına kavuşturulmalıdır.

ÜÇÜNCÜSÜ;

Bir daha askeri darbe olmaması için tedbirler, imkan var iken alınmalıdır.

Müdahalelerin ve darbelerin tekrar Ülkemizin gündemini işgal etmemesi, Milli ve siyasi iradenin üzerinde hiç bir kurumun vesayet kuramaması ve ileri demokrasinin kurallarına uygun bir yönetim şeklinin yerleşebilmesi için, yapılması gerekenleri de ifade ederek yazımı tamamlamak istiyorum.

Yeni Anayasa çalışmasını fırsat bilerek, siyasi istikrar mevcut iken, yani Devlet Kurumları üzerinde kontrol ve TBMM de çoğunluk mevcut iken; darbeler ve vesayet için dayanak yapılan yasal mevzuatı, Kamudaki ideolojik kadrolaşmayı ve siyasi istikrarın bozulmasına neden olan ortamı ortadan kaldıracak aşağıdaki düzenlemeler yapılmalıdır.

 • Anayasada resmi ideoloji,değişmez maddeler ve laiklik ilkesi bulunmamalı, ana dilde eğitim imkanı sağlanmalı,temel insan hak ve özgürlükleri kısıtlanmamalı, vatandaşın anayasal sıfatı olmamalıdır.

 • TBMM ve Hükümetin bütün devlet kurumları üzerinde otorite kurması sağlanmalı, yetkiler TBMM 'inde toplanırken, Meclis güçlendirilmeli, temsilde adaletten feragat edip, yönetimde istikrar sağlayacak şekilde seçim barajları yükseltilmeli veya seçim sistemi değiştirilerek tek parti iktidarı sağlanacak düzenlemeler getirilmelidir.

 • Siyasi iradenin üzerinde hiç bir kurumun vesayeti olmamalıdır.

 • Asker siyasetin üzerinde vesayet kuramamalı, 1-Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmalı, 2-Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ayrı ayrı MSB 'lığına bağlanmalı ve 3-TSK yeniden yapılandırılmalı, 4.Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi yeniden ifade edilmeli, 5. iç güvenlik İçişleri Bakanlığına, dışa karşı savunma da MSB 'lığına verilmeli, 6. YAŞ' 'nın yapısı değiştirilmeli ve bütün kararları yargıya açık olmalı, 7. Jandarma Genel Komutanlığının Genelkurmay Başkanlığı ile organik bağı koparılmalı, 8. askeri yüksek yargı kaldırılmalı, askeri hakimler üniformasız olmalıdır

 • Milli Güvenlik Siyaset Belgesinden iç tehdit değerlendirmeleri kaldırılmalıdır.

Bundan sonra savcılarımıza, yargımıza, TBMM'ne ve Milletimize görev düşmektedir. Milletimiz, insana hizmeti merkezine alan bir devlet organizasyonu ile idare edilmeyi hak etmektedir. İstikbal Müslüman Milletimizindir. 24 Şubat 2013

Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASDER Onursal Başkanı

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn