Silahlı Kuvvetlerimizin Yeni Misyonu ve Vizyonu (05 Ocak 2013)

SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN

YENİ MİSYONU VE VİZYONU

03 Ocak 2013 günü, Sn Başbakanımızın başkanlığında Savunma Sanayi Komitesi toplandı ve çalışmasını bu alanda önemli konuları içeren bir gündemle beş saat sürdürdü.

Savunma Sanayi İcra Komitesi

Başbakanımızın başkanlığında Genelkurmay Başkanımız ve milli Savunma Bakanımızdan müteşekkil bu Komite, şüphesiz savunma sanayimizin, savunma ihtiyaçlarımızı karşılama imkanı ile Silahlı Kuvvetlerimizin üstlenebileceği yeni görevleri başarması için ihtiyaçların da konuşulduğu bir platform olmuştur.

Ülkemiz tarihi misyonunu yeniden üstlenme devrine girmiştir, diyebiliriz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ?Yurtta Sulh Cihanda Sulh? özdeyişini, ?Cihanda Sulh Yurtta Sulh? şeklinde algılayacak döneme adım atma gayreti içinde olmamız gerektiği kanaatini taşımaktayım.

Bu perspektiften bakıldığında Türk Silahı Kuvvetlerinin görevi yeniden tanımlanmalıdır.

Yeni görevlerin tespitinde, Müslüman Devletler Savunma Sanayi İşbirliği, Müslüman Devletler savunma ittifakı ve Müslüman Devletler Birliğinin teşekkülü, Milli Güvenlik Siyasetinin ulaşacağı ana hedef olarak kabul edilmelidir.

Silahlı kuvvetlerimiz, kendisine verilecek yeni görevlere göre de yeniden teşkilatlandırılmalıdır. TSK savunma ordusu ve iç güvenlik gücü olmaktan çıkarılıp sınır ötesine operasyon yapabilecek imkanı olan taarruz ordusuna dönüştürülmelidir.

Barışta görev yapacak Silahlı Kuvvetler unsurları profesyonel askerlerden teşkil edilmeli, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların tek görevi eğitim olmalı ve yükümlüler seferde kurulacak ilave birliklerde görev yapacak şekilde temel eğitime tabi tutulmalıdır.

Barışta Silahlı Kuvvetlerimizin, merkezi Ankara olan, 4500-5000 Km. yarı çapında bir daire içinde harekat yapabilecek bir güce erişmesi hedeflenmelidir.

Asgari Kolordu seviyesindeki bir güç, karadan, denizden ve havadan bu daire içindeki her bölgeye ulaşabilecek hale getirilmelidir. Ayrıca doğuda, batıda ve merkezde, sınır ötesi harekat yapabilecek imkan ve kabiliyet kazandırılmış birer kolordu bulundurulmalıdır.

Deniz ve hava gücümüz de bu daire içinde etkili olacak güce dönüştürülmelidir.

Akdeniz'in girişi Cebeli Tarık Boğazı, Kızıldeniz'in Girişi Bab-el Mendeb Boğazı ve Basra Körfezinin girişi Hürmüz Boğazı, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kontrol edilebilmelidir.

Bunun için, Deniz Kuvvetlerimiz için uçak gemilerine, birkaç tümeni taşıyacak amfibi ve bunları koruyacak muharebe gemilerine; Hava Kuvvetlerimizin, tank, kariyer gibi ana muharebe araçlarını taşıyacak ağır nakliye uçaklarına, stratejik bombardıman uçaklarına ve karadan karaya atılacak uzun menzilli füze ve hava savunma füze sistemlerine ihtiyacı vardır.

Savunma sanayimizin gelişimi bu hedefleri sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

Silahlı Kuvvetlerimizin, bütçe üzerindeki mali yükünün azaltılabilmesi için, savunma sanayimizin ihracatı arttırılmalı, İslam Ülkeleri ile savunma sanayi üretim işbirliği geliştirilmeli, savunma sanayi üretiminde özel sermeyenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Yine Silahlı Kuvvetlerimizin bütçedeki payının azaltılması için, emekli askerlerin çatısını oluşturduğu özel savunma danışmanlık şirketlerinin kurulup faaliyet gösterebilmesi için yasal imkan sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.

Bu şirketler vasıtasıyla, Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim işbirliği anlaşmaları ile yüklendiği bir kısım uluslararası külfetler, yurt içi ve yurt dışı kurs ve eğitim tesisleri açma imkanı da verilerek, bu şirketlere devredilmelidir.

Bu şirketler, MSB ve Dışişleri Bakanlıklarımızın kontrol ve koordinesinde hareket ederek milli hedeflerin temininde önemli bir savunma unsuru olarak görev üslenmesi sağlanmalıdır.

Milli Güvenliğimizin sağlanmasında ve Milli Hedeflerimizin elde edilmesinde, Silahlı Kuvvetlerimizin dışındaki vatandaşlarımızın ömründe sadece belirli bir süre muvazzaf asker olarak görev yapması yeterli bulunmamalı, insanımıza yaşamını ve imkanlarını, kendi de kazanarak, savunma hizmetine vakfetmesi imkanı açılmalıdır. 05 Ocak 2013

 

Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

SADAT A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn