YAŞ'la Tasfiye Yanlıştı (06 Ağustos 2008)

YAŞ?la Tasfiye Yanlıştı 

Ağustos 2008 Yüksek Askerî Şûrasından ihraç kararının çıkmaması, terfi ve atamalardan daha fazla ilgi uyandırdı.

Bazı kesimler, geçmiş yıllardaki ihraçlardan memnun oldukları için görmezden geliyorlarmış, devamını arzuluyorlarmış. Sukut-u hayale uğradılar. Şimdi anlıyoruz.

Biz dernek olarak (ASDER) meselenin tarafıyız. Hem de mağdurların oluşturduğu bir tarafız. Yıllardır bu konu ile yaşıyoruz.

 

Bu Şûra?da ihraç meselesine noktanın konmasının iki sebebi var:

Birincisi:

 • Yapılan yanlıştı.
 • Hukuk dışı idi.
 • Haksızlıktı.
 • Yoğun şekilde, 1995 yılından itibaren, 28 Şubat Post Modern darbesinin öncesinde ve sonrasında kullanıldı.
 • Gayri meşru ve hukuk dışı bir dönemin dayatmacı zihniyetinin bir uygulamasıydı.
 • İstisnai durumlar için verilen yetki, hukuk nosyonundan yoksun darbeci zihniyet tarafından, hınç alırcasına, bir inanç grubunu tasfiye ve bir ideolojinin kadrolaşma aracı olarak kullanıldı.
 • Yanlışlığını 12 senedir söylüyoruz. Durdurulması zorunluydu. Geç kalındı.
 • Silahlı Kuvvetler mensuplarının da özgürce ibadet etme hakkı yok mudur?
 • Atılma korkusu olmadan dini vecibelerini yerine getirme Silahlı Kuvvetler mensuplarının da ihtiyacı değilmidir?
 • İnanca ve ibadete eğilimi tespit edilenlerin tasfiyesi ile ilgili bir işlemin ilelebet devam etmesi mümkün müydü?
 • TSK?nin disiplinini sağlayacak YAŞ?ın dışında yasal imkanları vardır. Askerî Yargı sistemi yeterlidir. Daha olmazsa, YAŞ?a getirilmeden, ama yargı önünde kendini savunma hakkı verilerek, idarî yoldan da re?sen emekli etme imkanı mevcuttur..
 • İnançlı insanları tasfiye hareketi, TSK?ni Türk Toplumu nezdinde çok yaraladı. Milletin büyük bir bölümü, özellikle mütedeyyin insanlar TSK?ne yabancı gözüyle bakmaya başlamıştı.
 • TSK üst yönetimi, milletin çoğunun kendileri gibi düşündüğünü zannediyorlardı. 22 Temmuz 2008 Genel seçimleri bir kısım çevreleri gaflet uykusundan uyandırdı.
 • Yanlış kullanılan yetkinin, veriliş amacına da hizmet edemeyecek şekilde, TSK?nin elinden alınması tehdidi ufukta görünmeye başladı..
 • Gerek Anayasanın 125. maddesinin değiştirilmesi gerekse askeri yargının tartışma konusu yapılması hususundaki muhalefetin esas sebebi yargısız ihraçlardı.
 • YAŞ Kararları yargı denetimine açık olsaydı bu gün generalliğe terfi edemeyen albaylarla, bir üst rütbeye terfi edemeyen generallerin yargı önünde sıraya girmeyeceğini kimse garanti edemez.
 • Bu imkanın muhafazası için ihraçlardan vazgeçilmesi gerekirdi.

 

İkincisi:

 • Mevcut üst komuta kademesi, geçmiş yıllara oranla, TSK?nin akademik kariyeri en yüksek kadrosudur. Harp Akademilerinde görev yapmış birbirlerine öğretmen ve talebe olmuş donanımlı bir kadrodur.  Org Yaşar Büyükanıt dönemi de böyleydi. Aklı selimi ön planda tutacak yeteneklere sahiptir.
 • 1960 ihtilalinin istimrar ettiği o zamanın genç devrelerinin dönemi, Genelkurmay başkanlığına atanan Org İlker Başbuğ ile sona ererken, daha demokrat olarak yetişen , KKK?lığına atanan Org. Işık Koşener?in temsil ettiği 1965 ve daha sonraki devrelerin  dönemi başlamaktadır.
 • Türk Milleti dini değerleri yaşayan  ve sahip çıkan bir zihniyeti TBMM?de çoğunluk ve iktidar yapmıştır. TSK Milletin açık çoğunluğuna karşı tavır alamaz.
 • Sivil Toplum örgütlerinin ve medyanın büyük bir bölümü TSK?nin siyasete müdahalesine karşı tavrını sistemli bir şekilde genişletiyor. Hatta gayri meşru müdahale girişimlerine boyun eğilmeyeceğine ve bertaraf edilinceye kadar  aktif olarak karşı konulacağına dair sivil organizasyonlar her gün genişleyip taraftar bulmaktadır.TSK medyanın muhalefetine karşı son derece hassastır. Muhalefete sebeb olacak gayri meşru girişimlerde bulunmaz.
 • Ergenekon soruşturması, TSK?ne çok konuda geri adım attırmıştır. Kim olursa olsun hesap sorulabilirlik, yasa dışı girişimcileri caydırmaktadır.
 • Cumhurbaşkanının Millet tarafından seçilmesi sürecinin başlaması; millet çoğunluğunun değerlerine sahip cumhurbaşkanları vasıtası ile Yüksek Öğrenimde, Yüksek Yargıda, TSK?de ve üst kademe bürokraside bu güne kadar sağlanmış olan ideolojik kadrolaşmanın kırılma döneminin de başlangıcı olmuştur.

 

Sonuç olarak:

28 Şubat süreci, TSK?deki tasfiyelerle başlamıştı. İnşaallah, yargısız ihraçların son bulması ile de sona erecektir.

Gelişme yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bunu göremeyip yadırgayanlar gelişmeleri iyi değerlendiremeyenlerdir.

Süreç, mağdurların kaybolmuş haklarının iadesi ile noktalanmalıdır. 06 Ağustos 2008

Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASDER Gnl. Bşk.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn