YAŞ Hukuku

Askerî Yargıda İdarî Yargı Ve YAŞ (02 Aralık 2008)

ASKERÎ YARGI-4

İDARÎ YARGI VE YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA

Yüksek Askerî Şûra Kararlarının yargıya açık olduğu dönemde, idari işlemlere dayanak olan bu kararlar aleyhine açılan birkaç idarî davaya, örnek olarak, yer vermek istiyorum. (i)

1953:1971 döneminde terfi ettirilmeme işleminin iptali istemi ile Danıştay'da MSB aleyhine bir Tabip Albay, bir Jandarma Albay ve bir Tümamiral dava açmış ve işlemin iptali kararı verilmiştir. Bu askerler Danıştay Paşaları olarak anılmıştır.

Devamını oku: Askerî Yargıda İdarî Yargı Ve YAŞ (02 Aralık 2008)

Askerî Yargıda İdarî Yargı (01 Aralık 2008)

ASKERÎ YARGI-3

İDARÎ YARGI

Bundan önceki iki yazımızda, asker kişilerin işlediği suçlar nedeniyle yargılanacakları, askerî yargı mercilerini özetlemeye çalıştık. Gördük ki, komutanların elinde, asker kişilerin suçları karşısında, suçun önlenmesi ve disiplinin temini için geniş yetkiler bulunmaktadır.

Yetkiler o kadar geniş ki, yanlış ellerde ve adil olarak kullanılmaması halinde, zulme dönüşebilir. Yasalardan aldığı gücü astları üzerinde haksız olarak kullanabilecek, kasıtlı amirlerden astların korunması için bir güvenceye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan İdari Yargı doğmuştur.

Devamını oku: Askerî Yargıda İdarî Yargı (01 Aralık 2008)

Askerî Yargıda Askerî Mahkemeler (24 Kasım 2008)

ASKERİ YARGIDA ASKERİ MAHKEMELER

Bundan önceki yazımızda, disiplin mahkemelerini inceledik. Bu yazımızda da Askerî mahkemeleri incelemeye çalışacağız.

Askerî Mahkemeler:

Kolordu, Ordu (Deniz ve havada eşidi) , Kuvvet Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde, özel kanunla (i) kurulan; Askeri Ceza Kanununda yazılı suçlardan yargılama yapabilen; ikisi hakim, birisi subay olan üç üyesi bulunan mahkemelerdir.

Devamını oku: Askerî Yargıda Askerî Mahkemeler (24 Kasım 2008)

Askerî Yargıda Disiplin Mahkemeleri (17 Kasım 2008)

 ASKERÎ YARGI-1 (DİSİPLİN MAHKEMELERİ)

(17  Kasım 2008 tarihli Vakit Gazetesinde yayınlanmıştır)

Türk Silahlı Kuvvetleri; personelini kendi seçip alan, kendisi eğitip yetiştiren, suçluları bünyesindeki yargı sistemi ile yargılayıp cezalandıran, istemediklerini bünyesinden dışarı kendi iradesi ile çıkaran, devlet içinde bir devlettir..

Hukukçular tarafından, iki başlı yargı olarak nitelendirilerek tenkid edilen Askerî Yargının varlığının sebebi, Silahlı Kuvvetlerde disiplinin teminidir.

Bu yazımda TSK'deki yargılama sisteminden bahsetmek istiyorum.

Devamını oku: Askerî Yargıda Disiplin Mahkemeleri (17 Kasım 2008)

YAŞ Hukukî Girişim Dokümanı (ÖZET) (25 Ocak 2008)

YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA MAĞDURLARINA YARGILANMA HAKKI VERİLMELİDİR

(HUKUKÎ GİRİŞİM DOKÜMANI)

KONUNUN ÖZETİ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, bir kısım subay ve astsubayların, yargılanmadan ve yargılanma hakkı da verilmeden, Yüksek Askerî Şûra kararları ile, re?sen emeklilik işlemine tabi tutulmalarının hukuki olup olmadığı hususu ile bu işlemlere yetki veren mevzuat incelenerek, iç hukuk ve evrensel hukuk kurallarının da uygulanmasına imkan verecek yasa ve anayasa değişiklik tekliflerinin hazırlanmasına ışık tutmak amacıyla bir inceleme yapılmıştır.

Devamını oku: YAŞ Hukukî Girişim Dokümanı (ÖZET) (25 Ocak 2008)