YAŞ Hukuku

ASDER Başbakanla Tasarıyı Görüştü (21 Şubat 2011)

ASDER
BAŞBAKANLA
TASARIYI GÖRÜŞTÜ

Başbakanımız, 20 Şubat 2011 günü ASDER Heyetini Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Saat 1900'da gerçekleşen kabulde, AK Parti Grup Başkan Vekili Sn. Bekir Bozdağ da hazır bulundu.

Görüşmeye Katılanlar Toplu Halde

 

Devamını oku: ASDER Başbakanla Tasarıyı Görüştü (21 Şubat 2011)

Tasarıdaki Noksanlıklar Giderilmelidir (17 Şubat 2011)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİM

 

Başbakanlık tarafından hazırlanarak, TBMM'ne sunulan ve Savunma Komisyonunda kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen ?Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı? titiz çalışma sonucunda ayrıntılı olarak hazırlanmış bir tasarı olarak değerlendirilmelidir.

YAŞ Mağdurlarını kapsamaktadır. Siyasi iradenin iyi niyetli olduğunda tereddüt yoktur. Ancak, işlemlerin tesisinden sorumlu Asker cephesi için aynı değerlendirmeyi yapmak mümkün değildir.

İstenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için, ciddi olarak mahzurlu gördüğümüz aşağıdaki yedi noktadaki noksanlıkların giderilmesinin hayati öneme haiz olduğuna inanıyoruz.

Devamını oku: Tasarıdaki Noksanlıklar Giderilmelidir (17 Şubat 2011)

Asker Mağdurlara Hakları Verilmeli (06 Ocak 2011)

 

MAĞDURLARIN ZARARLARI MİLLETÇE PAYLAŞILMALIDIR

YAKIN TARİHİMİZİN ASKER MAĞDURLARI:

28 Şubat sürecini 8. Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal'ın vefat tarihi olan 17 Nisan 1993 tarihinden başlatmak lazımdır.

Ama, inançlı insanların hukuk dışı tasfiyesinin başlangıcını, 12 Eylül 1982 Anayasasının 125. maddesinin YAŞ' a verdiği yetki ile 926 Sayılı Kanunda yapılan değişikliğin tarihi olan 29 Temmuz 1983 tarihine kadar götürmek gerekir.

28 Şubat süreci, özellikle,Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ayrışmanın, daha doğrusu inançlı insanlar üzerindeki baskının yoğunlaştığı dönemdir.

Bu dönem Silahlı Kuvvetlerimizdeki İslami inancını yaşamak isteyen askerlerimizin üzerine kabus gibi çökmüştür.

Devamını oku: Asker Mağdurlara Hakları Verilmeli (06 Ocak 2011)

AYİM Paşaları (24 Aralık 2010)

 

TERFİ KARARLARININ YASAL DAYANAĞI VAR MI? 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme? işlemini iptal etti.

24 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince, haklarındaki ciddi iddialar nedeniyle, tutuklama kararı çıkartılan 102 sanık arasında bulunmalarına rağmen; 01-04 Ağustos 2010 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askerî Şûra Toplantısında adı geçen generaller ve amiral hakkında, oy birliği ile bir üst rütbeye terfi ettirilme yönünde karar verilmişti.

Haklarında yakalama emri çıkarıldığı gerekçesi ile ilgili şahısların terfi ve atama kararnameleri İçişleri ve Savunma Bakanlıklarınca onaylanmamıştı.

Devamını oku: AYİM Paşaları (24 Aralık 2010)

125. Maddede Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarılıyor (10 Nisan 2010)

125. MADDEDE

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARILIYOR !

30 maddelik Anayasa değişiklik teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı.

Basından öğrendiğimize göre, Genelkurmay yetkililerinin TBMM' inde yaptığı temaslar sonucunda ve AK Partili Komisyon üyelerinin önerileri ile, Anayasa'nın 125. maddesinin, aşağıdaki şekilde kırmızı ile yazılı hükümler eklenerek değiştirilmesi, kabul edildi.

?..Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı(dır) olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez...?

 

Devamını oku: 125. Maddede Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarılıyor (10 Nisan 2010)