Yaş Yetkisine Alternatif Düzenleme (26 Kasım 2012)

TSK 'DE DİSİPLİN KURULLARI OLUŞTURULUYOR

 

Bu gün basına yansıyan haberlerden; TSK'de, Silahlı Kuvvetlerden çıkarma yetkisi de bulunacak Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurullarının oluşturulması için yasa teklifi hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Haberlerden, bu kurulların oluşumu ile ilgili yeterli bilgi olmamakla birlikte Disiplin Mahkemelerini kurma yetkisi olan komutanlıklarda kurulacağı değerlendirilmektedir.

Bu düzenleme ile, TSK?den çıkarılma için YAŞ yerine görev yapacak, yeni idari bir heyet oluşturuluyor. Mevcut durum Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulları vasıtasıyla devam ettirilmek isteniyor.

Subay ve astsubayları Silahlı Kuvvetlerden çıkarmak için Askeri Ceza Kanunun 30. maddesi yeterli iken, kişilerin yargılanmadan Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasını sağlayacak bir düzenlemedir.

 

Askeri Ceza Kanunun 30. maddesinde;

?Aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde,

B) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde.

Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askeri mahkemelerce üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir.? hükmü bulunmaktadır. Bu madde yalnızca, Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmayı düzenlemiştir.

 

TSK 'de Halen;

Disiplin amirinin cezalandırma yetisi var.

Üyeleri Hakim olmayan, Alay ve üstü birliklerde oluşturulan disiplin mahkemeleri var.

Üyeleri Hakim olan, Kolordu ve üstü komutanlıklarda kurulan Askeri mahkemeler var.

 

Şimdi, anlaşıldığı kadarıyla, disiplin amirleri ile Disiplin Mahkemeleri arasında bir de Disiplin Kurulları oluşturuluyor.

Disiplin Mahkemelerinin üst ceza yetkisi 60 gündür.

Yani bu mahkemelerin dahi silahlı kuvvetlerden çıkarma yetkisi yok iken, mahkeme olmayan, idari bir kurum olan Disiplin Kurullarına Silahlı Kuvvetlerden çıkarma yetkisi veriliyor.

Yeni düzenleme hukuki değildir.

Askeri Mahkemeleri bay-pas etme amacına dönüktür.

Silahlı Kuvvetlerden çıkarılma yetkisinin, yargı yerine idari kademelere verilmesi anlaşılabilir gibi değildir.

Bu tür yetkiler, ancak ideolojik kadrolaşmanın vasıtası olarak kullanılabilir.

Disiplin Kurulları; Anayasanın 125. maddesi değiştirilerek, YAŞ Kararlarının yargı denetimine sokulması girişimine karşı geliştirilen bir yasal düzenleme niteliğindedir.

Silahlı Kuvvetlerden çıkarma askeri mahkeme kararı ile olmalıdır.

TSK'de disiplinsizliği önlemek için de, tazminatını ödemesi şartı ile, hizmet yılına bakılmadan, kişilere Silahlı Kuvvetlerden ayrılma hakkı verilmelidir. 26 Kasım 2012

Adnan Tanrıverdi
Emekli General
SADAT Ynt. Krl. Bşk.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn