Kıbrıs'ta Kalıcı Statü için Atılacak Adımlar (29 Nisan 2004)

KIBRIS?TA  KALICI  STATÜ  İÇİN  ATILACAK  ADIMLAR

Annan Planı, BM Genel Sekreteri?nin hakemliğinde, Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında, bir uzlaşma zemini olarak kabul edilmeli ve bu statünün sabitleştirilmesi, Türkiye tarafından uluslar arası platformda savunulmalıdır. Annan Planının yok sayılması uygun değildir. Yok sayılırsa, bu günkü fedakârlıklarımız başlangıç sayılarak kısa bir süre sonra  yeni ödünler istenmeye başlanacaktır.

Referandumda, plana Türk tarafında %65 evet, Rum tarafında ise %76 hayır çıkması sonucunda elde edilen siyasi üstünlük, BM, AB, İslâm Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri nezdinde atılacak somut adımlarla, KKTC?ye uluslararası boyut kazandıracak hukukî belgelere dönüştürülmelidir.

 

Kıbrıslı Rumlar Plan esaslarını kabul edinceye kadar; KKTC Türkiye Himayesine (içişlerinde tam bağımsız, güvenlik ve diş siyasette Türkiye?ye bağımlı) verilmeli, Türkiye BM adına KKTC?de plan esaslarını uygulatmalı , Dünya Devletlerinin Türkiye himayesindeki KKTC?yi tanıması sağlanmalıdır.

Başlatılacak yeni süreç içinde :

  • Annan Planı gereğince boşaltılması gereken köyler ve yerleşim birimlerindeki soydaşlarımız için, yeni hudutların gerisinde, alternatif yerleşim yerleri oluşturulmalı, yeni konutlar bittikçe belirli şartlarla tapuları ile birlikte göçmen durumuna düşecek hak sahiplerine teslim edilmelidir.
  • Alternatif köyler tamamlandıktan sonra, plan gereği boşaltılması gereken  yerleşim birimlerindeki gayri menkuller, bu gayri menkullerin kendilerine ait olduğunu gösteren belgeleri ve Rum bölgesinde kalan Türk mallarından kendilerinin kullanımına verilmiş olanlarının belgelerini ibraz eden ve özel şartlarla KKTC yönetimi altında yaşamayı kabul eden Rumlara verilmelidir.
  • Bu şekilde kabul edilen Rum göçmenlere, azınlık statüsünde KKTC Vatandaşı olma hakkı tanınmalıdır.
  • Plan gereğince yeni sınırların KKTC tarafında bulunan Rum gayri menkulleri; tasarrufunda Türk gayri menkulü bulunup da takas etmek isteyen Rumların mal-mülkü ile takas edilmeli, satmak isteyenlerden de satın alınmalıdır.
  • Türk Toplumunun her halükarda varlığını koruyabilmesinin önemine binaen, Milli ve Manevi değerleri geliştirici ve yaşatıcı tedbirler süratle devreye sokulmalıdır.
  • Refah düzeyini yükseltmek için, yönlendirilmiş Türk iş adamları ve Müslüman ülkelerin yatırımları siyasi girişimler ile paralel olarak teşvik edilmelidir. Yapılacak yatırımlar, Güney ile rekabet edecek ve iki bölgeliliğin devamlılığını koruyacak koşulları taşımalıdır. Turizm ve dinlenme tesisleri sektörü Müslüman ülkelere ve Türk Cumhuriyetlerine mensup soydaşlarımıza yönelik olmalıdır.

KKTC?nin tanınmasını sağlayacak ve uluslar arası engelleri kaldıracak siyasi girişimler, refah düzeyini yükseltici ve mal-mülk sorununu çözücü ekonomik adımlar ve Türk toplumunun varlığının korunmasını sağlayacak sosyo-kültürel yapılanma hemen başlatılmaz ise, 01 Mayıs 2004 tarihinden sonra kontrol ve inisiyatif Rum, Yunan tarafına ve AB?ye geçer. Kıbrıs Türk toplumu da eriyip kaybolur. Türkiye gelinmiş olan şimdiki başarılı ve avantajlı durumunu kaybeder. Süreci ve zamanı lehimize kullanmak cesaretli adımlar gerektirir. Bu da mevcut iktidarda vardır.  29 Nisan 2004

Adnan Tanrıverdi ( E.General)

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn