İç Siyaset

Askeri Vesayet Sistemini Önleyecek Anayasa Arayışı (22 Nisan 2010)

ARADA BİR ESKİYE BAKMAKTA YARAR VARDIR!

Gündemi geldikçe eski yazı ve yorumlarımızı tekrar siz değerli okuyucalarımın dikkatine sunmak istiyorum. 
Önemli bir anayasa değişiklik paketi TBMM nin gündeminde iken ve kamu oyu bu değişiklikle yoğun bir şekilde ilgilenirken, 2008 yılında yaptığımız geniş bir anayasa çalışmamızı tekrar sizlerin değerlendirmelerinize sunmak istiyorum.

Belki biraz uzun ama bu günkü anayasa arayışlarına ışık tutacak bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim.

Vakti olmayan okuyucularımın, en azından konu başlıklarına ve sonuç bölümüne göz atmalarının, tartışmaların odağında bulunan asli konulara yönelmelerini sağlıyacağını düşünüyorum. (22 Nisan 2010)

12 EYLÜL GÖLGESİNDE YENİ ANAYASA ARAYIŞLARI
(08 Kasım 2008 Tarihinde TEHÖP tarafından icra edilen Panelde sunulmuştur)

GİRİŞ:
Neden yeni bir anayasa arayışı içindeyiz?

Devamını oku: Askeri Vesayet Sistemini Önleyecek Anayasa Arayışı (22 Nisan 2010)

MGK ve YAŞ Yeniden Düzenlenmeli (31 Mart 2010)

 

MGK VE YAŞ'I

YENİDEN DÜZENLEMENİN TAM ZAMANI

 

1961 Anayasası ile getirilen ve 1982 Anayasası ile de pekiştirilen, otoritenin TBMM'i ve Hükûmetinden alınarak, Anayasal Kurumlara verilmesi uygulamasının en önemli iki Kurumundan biri Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ikincisi de Yüksek Askerî Şûra (YAŞ)'dır. Bununla ilgili olarak, 2008 yılının Kasım ayında "12 Eylül Gölgesinde Yeni Anayasa Çalışmaları" konulu bir panelde sunduğum bildiride bu iki kurum incelendikten sonra, sonuçta, bu kurumların mevzuatında yapılması gereken değişikliği aşağıdaki şekilde ifade etmiştim.

Devamını oku: MGK ve YAŞ Yeniden Düzenlenmeli (31 Mart 2010)

Darbelere Karşı "TBMM" Güçlendirilmelidir (17 Şubat 2010)

DARBELERE KARŞI "TBMM"

GÜÇLENDİRİLMELİDİR 

Yeni bir kaos.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 17 Şubat 2010 tarihli Kararı ile; Ergenekon davası ile ilgili görüldüğü için, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'i evinde ve iş yerinde arama kararı verip sorgulayan ve tutuklama kararı ile Erzurum Ağır Ceza Mahkemesine sevk eden, özel yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tarık Gür ve Cumhuriyet Savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın yetkilerini kaldırdı. 

Bu karar, Yüksek Yargının ve HSYK' nun kriz yaratan ilk kararı değil, son kararı da olacağa benzemiyor.

TSK' nin, müdahale imkanı zorlaşınca, zannederim, yargı kökenli Cumhurbaşkanının da hem üst yargıdaki kadrolaşma ve hem de fikri desteğiyle, artık darbeler kılıçla değil kalemle yapılmaya başladı.

Devamını oku: Darbelere Karşı "TBMM" Güçlendirilmelidir (17 Şubat 2010)

12 Eylül Gölgesinde Yeni Anayasa Arayışları (08 Kasım 2008)

12 EYLÜL GÖLGESİNDE YENİ ANAYASA ARAYIŞLARI

(08 Kasım 2008 Tarihinde TEHÖP tarafından icra edilen Panelde sunulmuştur)

GİRİŞ:

Sayın Başkan, Değerli Konuklar, TEHÖP bileşeni Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli başkan ve üyeleri hepinizi saygı ile selamlarım.
Burada önemli bir faaliyet icra ettiğimize inanıyorum. Konuşmacılarımız arasında hukukçular da var. Ama, genel özelliğimiz, yaşanan hukuksuzluklardan bizzat zarar görenleri temsil etmemizdir. Amacımız, dernek olarak faaliyet alanlarımız ve dernek hedeflerimiz ışığında, bir noktada, yasal mevzuatın, (ki bunun başında Anayasa gelir) mensuplarımızın hayatında bire bir, menfi etkilerini dikkate alarak, yeni anayasa arayışları için görüş serdetmektir.

Devamını oku: 12 Eylül Gölgesinde Yeni Anayasa Arayışları (08 Kasım 2008)

Karar İdeolojik ve Siyasidir (07 Haziran 2008)

KARAR İDEOLOJİK VE SİYASİDİR

AZINLIĞIN ÇOĞUNLUĞA TAHAKKÜMÜNE YARDIM AMAÇLIDIR

Üniversitelerde başörtü yasağı, Anayasa [MADDE 10. ? Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. MADDE 42.? Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.] ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun [Ek-Madde 0017: (25.10.1990 tarih ve 3670 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle eklenmiştir.) Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir.]  açık hükümlerine rağmen, 28 Şubat Post Modern Darbesi ile fiilen uygulanmaya başlanan, hukuk dışı ve yasa dışı bir temel hak gaspıdır.

Yasak, darbe döneminin hukuk dışı bir uygulamasıdır. 28 Şubat 1997 MGK bildirisi ile başlayan Post Modern Darbe gibi, başı örtülü kız öğrencilerin üniversitelere girişini ve yüksek öğrenim görme hakkını engelleyen uygulamalar da gayri meşrudur.

Devamını oku: Karar İdeolojik ve Siyasidir (07 Haziran 2008)