Uluslararası İttifaklar

ABD Nasıl Bir Devlettir (21 Ağustos 2005)

ABD  NASIL BİR DEVLETTİR?

Amerika Birleşik Devletleri; elde ettiği üstün teknolojik (ekonomik,siyasî ve askerî) gücünü; okyanuslarla korunmuş coğrafyasının verdiği imkanlardan da yararlanarak; eski Kıt?a larda sahip olduğu üs ve tesislere dayanarak; gizli/asimetrik (uluslararası terörizm) ve psikolojik savaş yöntemlerini de en geniş bir şekilde kullanarak; Dünyaya hakim olmak ve zenginliklerini sömürmek için; Milletleri, ekonomik ablukaya aldıktan sonra, kendi içindeki alt unsurları ile çarpıştırarak veya komşuları ile savaştırarak, bozgunculuk çıkaran; çıkaracağı bozgunculuklarda, hedefe kanalize etmek için halkına dahi komplo kurmaktan çekinmeyen, büyük bir provokatör olan;  İradesi dışında hareket etmek isteyen milletleri yok etmeyi ve coğrafyalarını kan gölüne çevirmeyi siyasi amaç edinen; çağdaş Siyonizm?in karargahı, finansörü  ve destekçisi olan; totaliter demokrasi ile idare edilen ?ÇİRKİN BİR DEVDİR?.

Devamını oku: ABD Nasıl Bir Devlettir (21 Ağustos 2005)

İnsanlığın Huzuru İslâm Birliğinde (06 Aralık 2004)

İNSANLIĞIN HUZURU İSLÂM BİRLİĞİNDE

20 nci yüzyıl, İslâm Birliğinin parçalandığı, Müslüman Milletlerin, içinden çıkan ve fakat kendi değerlerine yabancı idareciler tarafından, sözde medenilere köle edildiği bir devir olarak geçmiştir.

21 inci yüzyıl ise, tek kutuplu dünyada, Müslüman Topraklarına en gelişmiş ve tahrip gücü yüksek silahlarla hayasızca yapılan taarruzlar, tecavüzler, tahripler, katliamlar ve soykırım derecesine ulaşan fiili istila ve işgallerle başlamıştır.

Adaletin ve hakkaniyetin yerini kuvvetlinin eli ile şekillenen ve dalga dalga artan zulüm almıştır. Hedefte hep Müslümanlar ve İslâm Ülkeleri olmuştur.

Devamını oku: İnsanlığın Huzuru İslâm Birliğinde (06 Aralık 2004)

ABD?YE, AB?YE, NATO?YA VE BOP?A HAYIR (25 Haziran 2004)

ABD?YE, AB?YE, NATO?YA VE BOP?A HAYIR

Irak?ın Ebu Garip Cezaevinde, Iraklı direnişçi mahkumlara ABD Askerleri tarafından yapılan insanlık dışı aşağılayıcı işkence ve İsrail?in Gazze?nin Rafah Bölgesinde göstericiler üzerine helikopterlerden füzelerle yaptığı saldırı, tahammül sınırlarımızı aşan bir vahşet ve zulüm belgesi olarak zihinlerimizde yer etti. Bu ve biri diğerinden beter sürüp giden benzeri manzaraları unutabilmemiz mümkün değildir.

İşkenceciler ve zalimler, manevi işkence yaptıkları Müslüman erkek ve kadınları göstermek istedikleri aşağılık seviyeden çok daha aşağılık yaratıklar olduklarını bütün dünyaya ilan ettiler. Bu yaratıklarla müşterek her hangi bir yönümüzün bulunduğunu kabullenmek mümkün mü? Bu yaratıkların arkasındaki irade ile dost olmak, müttefik olmak, onları hedeflerine ulaştıracak politikalarında onlarla işbirliği yapmak, bizi bu yaratıkların seviyesinden de aşağıya düşürmez mi? Değerlerimizden vazgeçmemekte ısrar ettiğimiz sürece; bu zalimlerin Irak?ta ve Filistin?de yaptıkları, hakkımızdaki niyetlerini anlatmaya yetmez mi?

Devamını oku: ABD?YE, AB?YE, NATO?YA VE BOP?A HAYIR (25 Haziran 2004)