Müttefik Devletlerin ÇANAKKALE cephesini açmalarının sebepleri

4. MÜTTEFİK DEVLETLERİN ÇANAKKALE CEPHESİNİ AÇMALARININ SEBEPLERİ :

Kroki

Çanakkale?den yeni bir cephe açma fikri Eylül 1914 tarihinden itibaren İtilaf Devletleri tarafından, özellikle İngiltere ve Fransa arasında görüşülmüştür. Çeşitli nedenlerle uygulama alanına konulamamıştır. 1915 yılı başına gelindiğinde Avrupa Cephelerindeki muharebelerin mevzi muharebelerine dönüşerek, statik hale gelmesi, Kafkas cephesinde Rusların sıkıntılı duruma düşmesi, Çanakkale?den yeni bir cephe açma düşüncesini ciddi olarak yeniden gündeme getirmiştir. Nihayet , İngiltere Savaş Kabinesinin 28 Ocak 1915 tarihinde yaptığı toplantıda; yalnız donanma ile ve mümkün olan süratle asıl hedefi İSTANBUL olan bir taarruzun, Çanakkale Boğazından yapılmasına karar verilmiştir.

Kroki

Bu taarruzun, başarıya ulaşması halinde itilaf devletlerine sayısız fayda sağlaması mümkün olmakla beraber, temelinde yatan gerçek sebepleri aşağıdaki üç başlık altında toplamamız mümkündür :

  • a. Boğazlar çevresi ve başkent İstanbul üzerine girişilecek bir harekât ile Osmanlı Devletini can noktasından vurmak ve onu en kısa yoldan harp dışı etmek. (Bu sırada Osmanlı Orduları, Süveyş ve Irak Cephelerinde İngilizlerle, Kafkas Cephesinde Ruslarla Başarılı muharebeler sürdürmektedir.)
  • b.Üçlü ittifakın BALTIK-BOSFORS-BASRA eksenindeki jeo-stratejik kuşağını, Bosfors-Basra kanadından koparmış olarak , Alman Blokunu tek başına Orta Avrupa?da Sıkıştırıp tecrit etmek.(Bu durumda Balkanlar sorunu da istendiği şekilde çözümlenmiş bulunacağından, yani Yunanistan,Bulgaristan ve Romanya?nın da İtilaf Devletleri yanında savaşa sokulabileceğinden, Trakya ve Balkanlarda hazırlanılarak, Viyana-Berlin ekseni üzerine Üçüncü Cepheden harekât yöneltmek mümkün olacaktır.)
  • c.Türk Boğazlarını Ruslardan önce ve onların karışmasının mümkün olmadığı bir dönemde ele geçirmek ve elde bulundurmak suretiyle barış masasına oturmak

Sıralanan bu üç gerçek nedenin anlam ve kapsamında , İngiliz ve Fransız siyasetinin bütün istekleri, Akdeniz?in stratejik güvenliği ve diğer tali hedeflerin de gerçekleşmesinden sağlanacak faydalar mevcuttur.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn