Seddülbahir Cephesi Muharebeleri (26 Nisan:6 Haziran)

SEDDÜLBAHİR CEPHESİ MUHAREBELERİ (26 NİSAN:06 HAZİRAN)

1. 26 Nisan Hareketleri :(Kroki18) 

 

 

Kroki

 

Seddülbahir bölgesinde takviyeli 3. Tb. 500m geriye çekilerek, bu gün de düşman taarruzlarına göğüs gerdi. 10 ing. Tb.?unu 32 saat durdurmaya muvaffak oldu. 9 uncu Tümen birliklerini 26 Nisan akşamı Eskihisarlık-Tomba T. Zığın Dere Ağzı hattına çekti. 26 Nisan akşamına kadar İngilizlerin29uncu Tümeninin tamamı karaya çıkarıldı. Onlar da Türk mevzilerine 5:600 m. yanaştılar. İngilizlerin Seddülbahir bölgesindeki zayiatı 6000, 25 ve 26 ncı Alayların zayiatı ise 1330 kişidir.

2. 28 Nisan Hareketleri (Kroki 20) (1. Kirte Muharebesi)

 

Kroki

Seddülbahir?e Çıkarılan düşman kuvvetlerinin ilk hedefi Alçı T. İdi. Ancak 29. Tüm. Çok zayiat verdi. 3 Tugay ve 9 tabur K.?ı saf dışı kalmışlardı. Çıkan birlikler, çıkmadan önceki durumlarının gölgesi gibi idiler. Bu nedenle, taarruzla Alçı tepeye ulaşma imkanı görmüyorlardı. Ancak, gayri müsait durumdan kurtulmak için cepheyi düzeltmek ihtiyacı duyuyorlardı. 29. Tüm. Komutanı , Kirte?yi hedef alan bir taarruza karar verdi. Türk 9. Tümen?i, 26 ve 20 nci Alaylar birinci hatta , 25 inci Alay Kirte Kuzeyide ihtiyatta olarak, Kaptan T.-Tomba T. Efelerbucağı hattını savunuyordu.

Kroki

Düşman, iki saatlik bir hazırlık ateşinden sonra, 87. ve 88. İng. Tugayları ile 175. Fr. Alayı taarruz kademesinde, 86. İng.Tugayı ihtiyatta olarak, 28 0800 Nisan günü taarruza başladı. Taarruzları, yer yer kilometreye ulaşan ilerleme kaydetmişse de ; Boğaz güneyindeki Türk topçusunun ateş desteğinde, Tüm. İhtiyatı 25. A., takviye olarak gelen 19.A. ve 1/15. Alayın karşı taarruzları ile, düşman eki mevzilerinin 5:600 m. ilerisine kadar geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Bu muharebelerde düşman 3000 kadar zayiat verdi. (Kroki-21)

3. 01/02 ,03/04 Mayıs Gece Taarruzu : (Kroki-22)

Taraflar birliklerini süratle takviye ediyorlardı. 29. İng. Tümeninin çıkarılması tamamlanmış, ancak mevcudu 7 000?e düşmüştü. 1. Fransız Tümeni ve Hint Tugayı da yarımada güneyine çıkarılmıştı. 1.Fr.Tüm. sağda, 29. İng. Tüm. Solda olmak üzere ileri hatta, Hint Tuğ.?da Seddülbahir?de ihtiyatta olarak tertiplemişti.

5. Or. Komutanı, düşmanı daha fazla yerleşmeden denize dökme azminde idi.

Nisan sonunda Seddülbahir Cephesi, 7. Tüm. İle takviye edildi. Düşman Deniz Topçu desteğinin şiddeti nedeniyle taarruzların gece yapılmasına karar verildi. İki Tümenin başına bir Alm. Yb. Görevlendirildi.

Kroki

½ Mayıs gecesi saat 22.00?de Kirte Yolunun solunda 7., sağında 9. Tüm. Olmak üzere taarruz başladı. 7. Tümenin taarruzları gelişti. Düşman ihtiyatları Türk taarruzlarını karşıladılar. Mevzilerde sabaha kadar boğuşmalar oldu. Ağır zayiat veren Birliklerimiz eski mevzilerine geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebelerde İngilizlerin zayiatı 2700 kişi, Fransızların daha ağırdı. Bizim zayiatımız bunlardan da fazla idi.

15. Tüm. 03 Mayıs günü Kilye İskelesine Çıkarıldı. Bu Tümenin de katılımı ile gece taarruzunun tekrarına, Or. K.lığınca karar verildi. !5. Tüm. , 7. Tüm. İle birlikleri ile birlikte taarruz ederek düşmanı sağ yanından kuşatıp Ege Denizine atacaktı. Taarruz ¾ mayıs gecesi saat 22.00 ?de başladı. 15 Tümenin kol başı taarruz başladıktan sonra taarruz mevziine ulaştı. 7 ve 9. Tümenlerin taarruzları devam ederken, 15. Tüm. de 7. Tüm.?nin merkezinden taarruza katılmışı.

7 ve 15. Tüm. birlikleri Fransız cephesini yardıktan sonra , düşmanı takviyeye gelen ihtiyatlarını süngü hücumu ile geriye atarak ileri birlikleri ile Seddülbahire yaklaştılar. Buradaki Fransız Karargâhı toplayabildikleri erlerle Seddülbahir?i müdafaaya çalışıyordu. Birliklerimiz muhtelif birliklere mensup olduğundan, bir elden sevk ve idare edilemediği gibi, takviye de edilmediği için zayıf bir mukavemet karşısında durakladı. Sabah olunca düşman gerilerinde dağınık bir halde bulunan birlikler her taraftan makineli tüfek,topçu ve gemi topçusunun ateşi altında erimeye başladılar. Çok ileri gidenlerin bir kısmı imha edildi. Kurtulanlar geri çekildiler.

Öğleye doğru düşman eski cephesini tutmaya muvaffak olmuş. Çok cesurane yapılan Türk taarruzu ise başarısız olmuştu. Şehit, yaralı ve esir olarak kaybımız 16 000 kişidir. Türk Subay ve erlerinin kahramanca saldırıları düşmanın maneviyatını sarsmış, Müslüman Senegalliler, metaneti bozulduğu gerekçesi ile geriye alınarak yerlerine Deniz Tümeninden iki Tb. verilmiştir.

4. İkinci Kirte Muharebeleri (Kroki-23)

42. Tümenin 125. Tugayı ile bir Hint Tugayı da Seddülbahir?e gelmişti. 42. Tümenin 2. kafilesi ile 2. Fr. Tümeninin 1. kafilesi e yarımadaya gelmek üzere idi. Ayrıca ANZAK kolordusunun 2 tugayı ile 5 topçu bataryası bu bölgeye kaydırıldı.

Türk Kuvvetleri gece taarruzlarından sonra ki mevzilerinde 7ve 9. Tümenler taarruz kademesinde,3500?e düşen mevcudu ile 15. Tüm ihtiyatta idi.Ayrıca Şimal Grubu emrine verilen 12 Tüm.?nin 3 Tb.?u ile 7. Tüm. , 2 Tb.?u ile de 9. Tüm takviye edilmişti.

Kroki

Müttefiklerin Seddülbahir Grubu; 1:3 Mayıs Gece taarruzları ile sarsılan Türk birlikleri takviye edilmeden, KİRTE ve ALÇI T.?yi ele geçirmek maksadıyla, 29. Tüm. Mürettep Tug. Ve 1. Fr. Tüm. taarruz kademesinde Mürettep Tüm. ihtiyatta olmak üzere, yarım saatlik bir topçu hazırlık ateşini müteakip, saat 11.30 da taarruza başladı. Nihai hedefler üç günde ele geçirilecekti. Bu gün düşman hiçbir yerde mevzilerimize giremedi..

7 Mayıs günü düşmanın mevzilerimi içinde ilerleyen birliklerine ihtiyatlarımızla karşı taarruzlar icra edildi.

8 Mayıs?ta da taarruzlar devam etti ancak kayda değer bir başarı elde edilmedi. İlerleyebilenlerde karşı taarruzlarla atıldı.

Üç günlük taarruzlarla, düşmen Türk ileri mevzilerini el geçirebildiler, pek mahdut yerlerde de birinci hat mevziine girdiler. Düşman 8 500 kişi kaybetti.

Bu taarruzlardan sonra Seddülbahir bölgesinde MEVZİ MUHAREBELERİ DÖNEMİ başlamıştır. Yoğun bombardıman altında geçen mevzi harbi devresi çok zayiat verdiriyordu. Günlük ortalama zayiatımız 300 kişi.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn