Arıburnu Cephesi Muharebeleri (26 Nisan:6 Haziran)

ARIBURNU CEPHESİ MUHAREBELERİ (26 NİSAN:06 HAZİRAN) :

1. 26 Nisan Hareketleri :(Kroki-19)

26 Nisan günü tarafların kuvvetlerini takviye etmeleri ile geçti. Arıburnu Cephesinde ciddi bir hareket olmadı. 19.Tüm. bu gün 2 Alayla takviye edildi Anzak Kolordusu 26 /27 Nisan gecesine kadar 1. ve 2. Tümenlerini kıyıya çıkarmış ve kıyıda daha uygun şartlara ulaşmıştı.

Yeni kuvvetler beklendiği için 26 Nisan da yapılamayan taarruz, 27 Nisan sabahı 72,33,27,64, ve 57. Alaylar taarruz kademesinde olarak,başladı. İlk hamlede düşman birkaç yüz metre geriye atıldı. Sağdaki birlikler daha fazla ilerlemişlerdi. Fakat Sırtlara ve ön yamaçlara kadar ilerleyen birlikler gemi toplarının ve makineli tüfekleri şiddetli ateşleriyle karşılaşarak ağır zayiat verdiler. Bu yüzden taarruz durakladı sahile kadar giden bazı küçük birlikler gemi topçusunun şiddetli ateşleri ile imha edildi.

 

 

Kroki

57 ve 64. Alaylar cephesindeki mevzi başarı dışında bir çok ileri ve geri hareket sonunda mevziler yine Avustralyalıların elinde kaldı.

Saros Sahilindeki 5. Tümenin bölgeye intikali başlamıştı.

ANZAK Kolordusu Dz. Tümeninin bir Tugayı ile takviye edildi. Ayrıca, Müttefik Seferî Kuvvet Komutanlığı Çıkarma bölgelerinde gördükleri inanılmaz mukavemet ve uğradıkları zayiat nedeniyle,kuvvetlerin yeterli olmadığı kanaatine vardılar. Müttefik Komutanlıklarca Çanakkale Cephesinin takviyesine karar verildi . Mayıs başından ortasına kadar, 1 Hint Tugayı, 42. İng.Tüm. , 2.Fr. Tüm. ve Mısır?daki ANZAK atlı Piyadeleri de atsız olarak bölgeye intikal edecekti.

2. 1 Mayıs Taarruzu (Arıburnu) (Kroki-19) :

Arıburnu?nda düşman kuvveti 25 000, Türk kuvveti 18 000 kişi idi.Düşman cephesini 2 Tümene ait 5 Tugayla savunuyordu.

5. Tümenin de bölgeye gelmesini müteakip,çıkan düşmanın imhasını sağlamak maksadıyla, 72,33,27,15,14,64,ve 57. Alaylar taarruz kademesinde 13. A. ve 3/77 ile 3/72 Tb.lar ihtiyatta, asıl taarruz ortada 5. Tümenin Alayları bölgesinde olmak üzere , Arıburnu Grubu 01 Mayıs sabahı taarruza başladı. Düşman siperlerine 10 m.?ye kadar yaklaşıldı. Düşman siperlerine atılanlar , takviye alan düşman tarafından imha ediliyorlardı. Saat 16.00?da son bir hücumla düşman siperlerine girenler de aynı akıbete uğradılar.

Bütün cephede taarruz ileri hatları düşmanın çok yakınında idi. Taarruza gece de devam edildi. Fakat ağır zayiat veren birlikler gece taarruzundan da bir netice alamadılar. Birlikler bulundukları hatlarda kalarak mevzilerini tahkim ettiler.

25 Nisan?dan 03 Mayıs?a kadar Arıburnundaki zayiatımız, 199 subay,13 955 erdir. Düşmanın zayiatı ise 8 000 kişidir.

3. 19 Mayıs Taarruzları (Arıburnu) : (Kroki-19)

11 Mayısta, Başkomutan Enver Paşa, Çanakkale cephesini teftiş ettikten sonra, 5. Or. K.ı ile hemfikir olarak, Arıburnu cephesinden taarruz edip, düşmanı denize dökmeye karar verdi. Bu taarruz için Şimal grup komutanı Esat Paşanın talebi ile , 2. P. Tüm. İstanbul?dan gönderildi. Bu Tümen 16 Mayıs?ta Akbaş Limanına geldi.

ANZAK Kolordusu da 2 Tugayla takviye edilmişti. Toplam 6 Tugaylı 2 Tüm. 3 Km. lik bir cepheyi savunuyordu.

Kroki

Şimal Grubu güneyden Kuzeye 16,2,5 ve 19. Tümenler taarruz kademesinde, Tümenlerin birer Alayları kendi ihtiyatlarında olarak, 19 Mayıs günü saat 3.30 da taarruza başladı. 2. Tüm ileriye taarruz saatinden hemen önce yanaştırıldı. Mevziler çok yakın olduğu için taarruz hazırlığı düşmandan gizlenemedi. Baskın etkisi ortadan kalktı.

19 ve 5. Tümenler ilk önce mevzi başarılar sağladılar.2. Tüm. düşman hatlarına kadar yaklaşarak çok ağır zayiata uğradı. 16. Tüm. de düşman hatlarına yaklaşabildi. Tümenlerin hücuma devam etmeleri emrolundu. Halbuki düşman mevziine girmeye muvaffak olan birlikler karşı taarruzlarla atılmışlardı. Hücumun devamı zayiatı artırmaktan başka işe yaramayacağı anlaşıldığından emirle taarruz durduruldu.

Bu muharebede 3 000 şehit 6 000 yaralı verdik. Düşmanın toplam zayiatı 600 kişi idi.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn