Dış Siyaset

SINIR ÖTESİ YETMEZ TOPYEKÜN MÜCADELE GEREKİR 

Terörle mücadele sadece bir askeri mesele değildir.

Terörün askerî boyutu ile zaten 23 senedir uğraşılıyor.

Karşımızda, Gayri Nizami Harp taktik ve tekniklerini kullanan bir terör organizasyonu var. Bununla mücadele yöntemlerini dünyada en iyi bilen ordu, Türk Silahlı kuvvetleridir. Buna rağmen gelinen nokta bugün bellidir.

Devamını oku: Sınır Ötesi Yetmez, Topyekün Mücadele Gerekir (23 Ekim 2007)

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ SON BİR AYDA

TERÖRLE MÜCADELEDE NEDEN BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ

Terörle mücadelede verilen büyük kayıplar, bazı çevrelerce, ?güvenlik güçleri terörle mücadelede ağırdan mı alıyor? sorusunun sorulmasına sebep olmaktadır.

22 Temmuz seçimlerini ve Cumhurbaşkanımızı, bir kısım çevrelerin içine sindirmeleri pek kolay olmayacak. İmkanları olsa, durumu zor kullanarak da değiştirmek isterler. Ama, şu anda bu,kesin olarak imkan dışındadır. Türkiye'nin istikrarı en kolay, Türk-Kürt çatışması ile bozulabilir. İç muhalefet merkezleri, bu nedenle, bu gün terörle mücadele konusunda iktidarın yetersiz kaldığı tezini işleyerek, istikrarsızlığa davetiye çıkarmaktadırlar. Halkı galeyana getirmektedirler. Burası doğru.

Devamını oku: Güvenlik Kuvvetlerimiz Neden Büyük Kayıplar Verdi (23 Ekim 2007)

SINIR ÖTESİ HAREKÂT TERÖRLE MÜCADELE TEKNİK VE TAKTİKLERİNE UYGUN OLMALIDIR 

TBMM 17Ekim 2007 tarihli oturumunda; ?uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanmak adına ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetimizce belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak'ın, PKK teröristlerinin yuvalandıkları, Kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesine ve görevlendirilmesine Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile?  izin vermiştir.

Devamını oku: Sınır Ötesi Harekât Nasıl Olmalı? (18 Ekim 2007)

ANAFARTALAR ÇARŞISINA SABOTAJIN ARKASINDAN GELEN GELİŞMELER 

Seçim sürecine girilmişken; Cumhurbaşkanlığı makamı süresini doldurmuş bir Cumhurbaşkanı tarafından işgal ediliyorken; daha doğrusu yasama ve yürütme yetki ve görevlerini yenisine devretmek için hazırlanırken; bütün bu faaliyetleri gölgesinde bırakacak, bir sınır ötesi harekât, yani bir anlamda  bir komşu devlete savaş ilanı anlamına gelecek bir kararın TBMM?den çıkarılması; terör eylemlerini düzenleyenlerin amacına hizmet etmekten başka bir anlama gelmez.

Devamını oku: Kuzey Irak'a Girilmeli mi? (27 Mayıs 2007)

TÜRKİYE KUŞKULARINDAN KURTULMALIDIR 

Türkiye, Kuzey Irak?ta bağımsız bir Kürt Devletinin kurulmasını savaş sebebi saydı. ABD?nin birinci Körfez harekâtından ve özellikle Kuzey Irak Kürtlerini aktif ve açık olarak desteklemeye başladığı 1992 yılından sonra, Türkiye bu kararını yüksek sesle söylemeye başladı.

PKK?ya ABD ve batının örtülü desteği ve geçmişte önümüze konulan Sevr şartları da düşünüldüğünde, üniter yapıya yönelik bölücü tehdidi göz ardı etmek mümkün değildir.

Bu nedenle, İç ve dış tehdit değerlendirmelerine, yıllardır bu kuşku hakim oldu. Devlet  ve Millet olarak kuşkumuz; Kuzey Irak?ta bağımsız bir Kürt Devleti kurulursa, Ülkemizin Güneydoğu bölgesini koparacağıdır.

Devamını oku: Türkiye Kuşkularından Kurtulmalıdır (02 Nisan 2007)

Alt Kategoriler